• Volg ons op Facebook

    Het Hinkelspel is vanaf nu te volgen op facebook. Kom alles te weten over de laatste nieuwtjes, promoties, nieuwe kazen in de winkel, ... op de facebookpagina van Het Hinkelspel!

Aan alle zwangeren

Beste mevrouw,

We weten het en het is niet jouw fout. Je bent nog niet zwanger of daar staat de dokter of gynaecoloog klaar om je te waarschuwen voor de listeriabacterie. Die zou onder andere te vinden zijn in rauwmelkse kaas: als je daar heel veel van eet, zou dit tot een miskraam kunnen leiden.

Dit is vooral een veralgemening. De listeriabacterie zit immers in de grond. De bacterie geraakt in de voedselketen tijdens en na het productieproces. Dus dat moeten we vermijden. Hoe? Door regels, afspraken en controles.

Goed veevoeder voor de dieren en een perfecte hygiëne zijn de voorwaarden voor het maken van rauwmelkse kaas.
Daarom doen de boeren op deze twee vlakken extra inspanningen. Het Hinkelspel laat de melkstalen onderzoeken op salmonella en listeria.
Als de test positief is, dan wordt de melk geblokkeerd.

Bij de verwerking van de melk zorgen onze kaasmakers voor perfecte hygiënische omstandigheden. Maar stel dat we in dit stadium toch listeria vinden, dan stopt een grote hoeveelheid melkzuurbacteriën de verdere toename ervan. En ook de afweermechanismen die nog in rauwe melk zitten, kunnen hun werk doen. Vervolgens laten we de stalen nogmaals onderzoeken. Is dat positief, dan wordt de partij vernietigd.

Wij zorgen voor een perfecte hygiëne, vaste kuisprocedures en we worden geregeld gecontroleerd door het federaal voedselagentschap (FAVV). We hebben een traceringssysteem geïnstalleerd waardoor eventueel besmette kaas makkelijk op te sporen en terug te roepen valt.
We hebben het statuut van volledig veilige voedselproducent want we voldoen aan alle HACCP-normen.

Zoals gezegd leeft de listeriabacterie in de grond, de aarde, het stof; dat is niet de omgeving waarin een Hinkelspelkaas gemaakt wordt.

Met dank voor uw aandacht!